Hayata Bakış Açın DEĞİŞECEK!!

Bu videoda hayat algını tamamen değiştirecek bazı bilgilere geçmeden önce tüm bu bilgilerin insanlığa bilimsel olarak ispatını gerçekleştiren bir doktordan bahsetmek istiyorum. Dr. Bruce Lipton. 
Dr. Lipton bir hücre biyoloğu ama bundan çok daha ötesine uzanan bazı çalışmalara imza atmış bir bilim insanı. Bunlardan en önemlisi Dr. Ed Shultz ile birlikte geliştirdikleri hücre transplantasyonu tekniği. Bu teknik ile insan genetik mühendisliğinde çığır açan buluşlarını Kuantum Fiziği prensiplerine uyarlayan Dr. Bruce Lipton bugün yapılmış en önemli çalışma alanlarından biri kabul edilen epigenetik bilimini ortaya çıkardı. Çalışmalarının özünde zihnin bedensel işlevleri nasıl kontrol etiğinin mekanizmasını açığa çıkardı ve sonsuz bir ruhun var olduğunu vurguladı. Daha fazla bilgi edinmek istersen "İNANCIN BİYOLOJİSİ" kitabını okumanı şiddetle tavsiye ederim.
Şimdi gelelim bu doktorun hayat algını yerinden oynatacak bilgilerine... hazır mısın? Bunu dinledikten sonra inançlarımızın ve düşüncelerimizin genetik kodlarımızı ve hücrelerimizi nasıl da dönüştürdüğünü anlayacaksın.

09 May 2019
09 May 0 90
Comment's:
Write your own Comment's