BAKTERİLER VE VİRÜSLER ARASINDAKİ FARKLAR

Bakteriler ve virüsler insanlarda hastalıklara neden olabilen mikroskobik organizmalardır. Bu mikroplar bazı ortak özelliklere sahip olabilirler, ancak aynı zamanda çok farklıdırlar. Bakteriler genellikle virüslerden daha büyüktür ve hafif bir mikroskopta izlenebilirler. Virüsler bakterilerden yaklaşık 1.000 kat daha küçüktür ve bir elektron mikroskopu altında görülebilir. Bakteriler, diğer organizmalardan bağımsız olarak aseksüel olarak üretilen tek hücreli organizmalardır. Virüsler yeniden üretmek için bir canlı hücrenin yardımına ihtiyaç duyar.

BAKTERİ VE VİRÜSLER NEREDE BULUNURLAR?

Bakteriler: Bakteriler neredeyse heryerde bulunabilen canlılardır. Onlar için organik ya da inorganik yüzey farkı yoktur. Bazı bakteriler ekstremofiller olarak düşünülür ve hidrotermal menfezler ve hayvanların ve insanların mideleri gibi aşırı derecede sert ortamlarda hayatta kalabilirler.
Virüsler: Bakteriler gibi hemen hemen her ortamda bulunabilirler. Virüsler ayrıca hayvan, bitki ve bazı bakteri hücrelerinde bile yaşayabilirler. Virüsler, virüs türüne bağlı olarak farklı zaman dilimlerinde (saniyelerden yıllara) her gün kullandığımız yüzeylerde ve nesnelerde yaşamlarına devam edebilirler.

BAKTERİ VE VİRÜS YAPILARI

Bakteriler: Bir bakteri canlıların tüm özelliklerini taşıyan prokaryotik hücredenoluşur. Bakteriyel hücreler , sitoplazmada dalmış olan ve bir hücre duvarı ile çevrelenen organelleri ve DNA’yı içerir . Bu organeller, bakterilerin çevreden enerji elde etmesini ve çoğalmasını sağlayan hayati fonksiyonları yerine getirirler.
Virüsler: Virüsler hücreler olarak düşünülmez, ancak bir protein kabuğunun içine konulmuş nükleik asit parçacıkları (DNA veya RNA ) olarak bulunurlar. Virion olarak da bilinir, virüs parçacıkları canlı organizmalar ile cansız organizmalar arasında bir yerde bulunur. Genetik materyal içerdikleri halde, enerji üretimi ve çoğaltılması için gerekli bir hücre duvarı veya organelleri yoktur.

BAKTERİ VE VİRÜS BÜYÜKLÜK VE ŞEKİLLERİ

Bakteriler: Bakteriler çeşitli şekil ve büyüklükte olabilirler. Sık olarak görülen bakteri şekilleri arasında küre, basil (çubuk), spiral ve vibriyon bulunur. Bakteri tipik olarak 200-1000 nanometre (bir metre, bir nanometrenin 1 milyar katıdır) çapındadır. En büyük bakteri hücreleri çıplak gözle görülebilir.
Dünyanın en büyük bakteri sayılan Thiomargarita namibiensis, çapı 0,75 milimetreye kadar ulaşabilir.
Virüsler: Büyüklüğü ve şekli virüs miktarı ile tespit edilir , nükleik asit ve protein de içerir. Virüsler tipik olarak küresel (çok yüzlü), çubuk şeklinde veya sarmal şeklinde kapsidlere sahiptir . Bakteriyofajlar gibi bazı virüsler, kuyruktan uzanan kuyruk lifleri ile kapsid’e bağlı bir protein kuyruğu eklenmesini içeren karmaşık şekillere sahiptir. Virüsler bakterilerden çok daha küçüktür. Çapı genellikle 20-400 nanometre arasında değişir.
Bilinen en büyük virüsler, pandoravirüsler yaklaşık 1000 nanometreye ulaşabilirler.

BAKTERİ VE VİRÜS NASIL ÇOĞALIR?

Bakteriler: Bakteri genellikle ikili parçalama olarak bilinen bir süreçle aseksüel olarak çoğalır . Bu süreçte, tek bir hücre çoğalır ve iki özdeş küçük hücreye bölünür . Uygun koşullar altında, bakteriler üssel büyüme (2^n şeklinde) çoğalabilir. Prökaryotik Hücrelerde Üreme

Virüsler: Bakterilerin aksine, virüsler yalnızca bir konak hücresinin yardımıyla çoğaltılabilir. Virüslerin organelleri olmadığı için ve viral bileşenlerini yeniden üretmek amacıyla konak hücrenin organellerini kullanırlar. Viral genler kopyalanır ve viral bileşenlerin oluşturulması için talimatları sağlar. Bileşenler toplandıktan ve yeni oluşturulan virüsler olgunlaştıktan sonra, konak hücreleri açar ve oluşan yeni virüsler diğer hücrelere bulaşmaya başlarlar.

BAKTERİ VE VİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Bakteriler: Bakterilerin hepsi hastalığa neden olmaz. Bazı bakteriler tamamen zararsızdır. Bazı bakteriler insanlar için faydalı iken bazıları çeşitli hastalıklara neden olur.  Hastalığa neden olan patojen bakteri, hücreleri yok eden toksinler üretir. Menenjit , pnömoni ve tüberküloz gibi gıda zehirlenmesine ve diğer ciddi hastalıklara neden olabilirler .
Bakteriyel enfeksiyonlar bakterileri öldürmek için çok etkili olan antibiyotiklerle tedavi edilebilir . Bununla birlikte, antibiyotiklerin aşırı kullanımı nedeniyle bazı bakteriler ( E.coli ve MRSA ) direnç kazanmışlardır. Bazıları süper böcekler olarak bile bilinir hale geldi. Çünkü çoklu antibiyotiklere direnç kazanmışlardır. Aşılar bakteriyel hastalıkların yayılmasının önlenmesinde de yararlıdır. Kendinizi bakteri ve diğer mikroplardan korumanın en iyi yolu ellerinizi sık sık yıkayıp kurutmaktır .
Virüsler:  Virüsler, su çiçeği, grip, kuduz , Ebola virüsü hastalığı , Zika hastalığı ve HIV / AIDS gibi çeşitli hastalıklara neden olan patojenlerdir. Virüsler, uyku halindeyken daha sonra tekrar aktif hale gelerek kalıcı enfeksiyonlara neden olabilir. Bazı virüsler, konakçı hücrelerde kanser gelişimine neden olan değişikliklere sahip olabilir. Bu kanser virüslerinin karaciğer kanseri, rahim ağzı kanseri ve Burkitt lenfoma gibi kanserlere neden olduğu biliniyor.
Antibiyotikler virüslere karşı işe yaramazlar. Viral enfeksiyonların tedavisi, tipik olarak, virüsün kendisini değil bir enfeksiyonun semptomlarını tedavi eden ilaçları içerir. Tipik olarak bağışıklık sistemi virüslerle savaşmak için çalışmaktadırlar. Viral enfeksiyonları önlemek için aşılar da kullanılabilir.
 
09 May 2019
09 May 0 81
Comment's:
Write your own Comment's